aktualności Europejskie Centrum Edukacyjne

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie jest jedną z placówek, dla których organem prowadzącym jest Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie. Nauka w szkole trwa 4 lata i umożliwia uzyskanie wiedzy ogólnej, jednak nie zapewnia konkretnego zawodu. Ze względu na realizację w klasach wojskowych przedmiotu edukacja wojskowa/szkolenie proobronne, umożliwia się młodzieży pragnącej w przyszłości podjąć pracę w służbach mundurowych, zapoznanie z charakterem pracy w tych formacjach i zasadami obowiązującymi podczas naboru. Od września 2022 roku został utworzony w szkole pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej – Oddział Przygotowania Wojskowego. Patrz tutaj!

Oddziały Przygotowania Wojskowego/Klasy wojskowe

Nauka w tych klasach umożliwia młodzieży pragnącej w przyszłości podjąć pracę w wojsku zapoznanie się z charakterem i specyfiką pracy w jednostce wojskowej oraz z zasadami obowiązującymi podczas naboru do szkół wojskowych. Wybrane zajęcia (elementy musztry indywidualnej i zespołowej, ceremoniał wojskowy, taktyka, topografia, sporty obronne, strzelectwo i inne) są organizowane między innymi w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie i innych jednostkach wojskowych. Nauka w klasie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym. Patrz tutaj!

Klasa Straży Granicznej

Nauka w klasie straży granicznej umożliwia młodzieży pragnącej w przyszłości podjąć pracę w tzw. służbach mundurowych zapoznanie się z charakterem i specyfiką pracy w tej formacji.  W profesjonalny sposób uczniowie poznają zasady i wymagania stawiane kandydatom na funkcjonariusza SG. Wybrane zajęcia realizowane w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie. Nauka w klasie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

Klasa ogólna

Nauka w klasie ogólnokształcącej umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

Klasa medialna

Uczniowie klasy medialnej uczestniczą w warsztatach i wykładach dotyczących redagowania i formatowania tekstu, poznają tajniki pracy dziennikarskiej oraz specyfikę tego zawodu. Zgłębiają rolę mediów we współczesnym świecie oraz poszerzają umiejętności w zakresie wykorzystywania programów komputerowych. W ofercie między innymi: współpraca z lokalnymi mediami, gazetka szkolna, wolontariat, obsługa mediów społecznościowych i inne. Nauka w klasie medialnej umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

_________________________________________________________________________________________________________

Dyrektor szkoły – Janusz Burghardt
Wicedyrektor szkoły/Pedagog szkolny – Violetta Opozda
Adres: 75-581 Koszalin, ul. T.Chałubińskiego 15
Sekretariat: tel. +48 509 627 981;  e-mail: plo@fundacja-ece.edu.pl

Organ prowadzący szkołę:
Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie
Prezes Zarządu Fundacji – Ryszard Modzelewski
Adres: 75-581 Koszalin, ul. T.Chałubińskiego 15, NIP: 669-23-47-207
Sekretariat: tel. +48 516 195 778;  e-mail: sekret@fundacja-ece.edu.pl

facebook-icon