P1080865Biblioteka Szkoły mieści się w głównym budynku dydaktycznym Fundacji Oświatowej – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie. W zbiorach przeważają wydawnictwa związane z szeroko pojętą humanistyką (historia, filozofia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, pedagogika itp.), ale znajdują się tu także pozycje z zakresu prawa, turystyki, geografii, kosmetyki, masażu, ekonomii, rachunkowości, informatyki czy marketingu. Biblioteka posiada podręczniki, lektury obowiązkowe i uzupełniające, niezbędne w procesie dydaktycznym. W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia wraz z czytelnią i punktem bibliotecznym. Z jej zbiorów korzysta się na miejscu za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego ważnego dokumentu tożsamości.

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

Każdy z uczniów posiada konto w e-biblio – moduł biblioteczny w dzienniku elektronicznym Librus. Konto jest przypisane automatycznie po rozpoczęciu nauki w naszej szkole.

Aby wypożyczyć książkę, należy zalogować się na konto Librusa, wybrać zakładkę Moduł, następnie e-biblio i zalogować się. Kolejną czynnością jest wybranie tytułu książki i jej rezerwacja. Odebranie książki jest możliwe:

  • we wtorek w godz. 11.30-11.50
  • w czwartek w godz. 11.30-11.50 i 12.45-13.30

Zapraszamy

__________________________________________________________________________________________________________