Wpłaty można dokonać na konto lub w kasie Fundacji.
Kasa czynna pon.- pt. w godz. 08.00-10.00

Opłaty za szkołę:

  • jednorazowe wpisowe 100 zł
  • czesne 100 zł/miesiąc/12 miesięcy (od 1 września 2024 r. – 150 zł)

Inne opłaty:

  • duplikat legitymacji szkolnej – 20 zł
  • duplikat świadectwa ukończenia szkoły – 100 zł
  • egzamin maturalny poprawkowy – 100 zł /przedmiot
  • egzamin zawodowy poprawkowy – 100 zł/przedmiot
  • komplet umundurowania dla uczniów klasy wojskowej/straży granicznej wg cennika na dany rok szkolny

Dane kontaktowe:
Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 15
tel. + 48 509 627 981

e-mail: plo@fundacja-ece.edu.pl
www.liceum.fundacja-ece.edu.pl

Konto szkoły:
Santander Bank o/Koszalin  nr 33 1090 2590 0000 0001 4272 8889