facebook-icon

______________________________________________________________________________________________________________

KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Celem nauki w tej klasie jest uzyskanie wiedzy ogólnej na temat otaczającego  świata oraz uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

KLASA MEDIALNA

Uczniowie klasy medialnej uczestniczą w warsztatach i wykładach dotyczących redagowania i formatowania tekstu, poznają tajniki pracy dziennikarskiej i specyfikę tego zawodu oraz zasady funkcjonowania portali internetowych. Jednak zasadniczym celem nauki w tej klasie jest uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (OPW)

photo-3530Nauka w klasie OPW umożliwia młodzieży pragnącej w przyszłości podjąć pracę w tzw. służbach mundurowych zapoznanie się z charakterem i specyfiką pracy w tych formacjach. W profesjonalny sposób uczniowie poznają zasady i wymagania stawiane kandydatom podczas kwalifikacji do szkół wojskowych czy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wybrane zajęcia praktyczne (elementy musztry indywidualnej i zespołowej, ceremoniał wojskowy, taktyka, topografia, sporty obronne, strzelectwo i inne) są organizowane w jednostce patronackiej – 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie i innych jednostkach wojskowych. Uczniowie raz w tygodniu zajęcia z edukacji wojskowej odbywają w mundurach, a każdego roku w czerwcu lub we wrześniu składają ślubowanie w jednostce wojskowej.  Jednak zasadniczym celem nauki w tej klasie jest uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

________________________________________________________________________________

Nasz uczeń w Akademii Wojsk Lądowych

Miło mam poinformować, że absolwent naszego liceum – Matura 2022
Mateusz Bruzda
od października 2022 r. jest studentem (podchorążym)
Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Gratulujemy i życzymy sukcesów
________________________________________________________________________________

Od września 2022 roku pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej został utworzony
ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Zamierzenia realizowane w roku szkolnym 2022/2023

 1. 08.12.2022 r. – skompletowanie wyposażenia Oddziału Przygotowania Wojskowego
 2. 10.11.2022 r. – ślubowanie uczniów klas wojskowych

Zamierzenia zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022

 1. 01.06.2022 r – współudział w organizacji Dnia Dziecka w żłobku i przedszkolu
 2. 03.06.2022 r. – udział uczniów w Święcie 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego
 3. 24.05.2022 r. – udział w Mistrzostwach Koszalina „Sprawni jak żołnierze 2022”
 4. 11.05.2022 r. – zajęcia z przedstawicielem Żandarmerii Wojskowej
 5. 24.04.2022 r. – udział w Mistrzostwach szkoły w strzelaniu z broni małokalibrowej
 6. 13.04.2022 r. – pokaz uzbrojenia i wyposażenia Służby Więziennej w Koszalinie
 7. 30.03.2022 r. – pokaz bazy dydaktycznej w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie
 8. 27.10.2021 r. – pokaz wyposażenia i uzbrojenia połączony z ślubowaniem uczniów w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

______________________________________________________________________________

Zajrzyj na strony!

 1. 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
 2. Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie
 3. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 4. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 5. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 6. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 7. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 8. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koszalinie

______________________________________________________________________________