Organ prowadzący szkołę:
Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie
Adres: 75-581 Koszalin, ul. T.Chałubińskiego 15
Prezes Zarządu Fundacji – Ryszard Modzelewski
Sekretariat: tel. +48 516 195 778;  e-mail: sekret@fundacja-ece.edu.pl

Dyrektor szkoły – Janusz Burghardt
Wicedyrektor szkoły/Pedagog szkolny – Violetta Opozda
Adres: 75-581 Koszalin, ul. T.Chałubińskiego 15
Sekretariat: tel. +48 509 627 981;  e-mail: plo@fundacja-ece.edu.pl

Klasa wojskowa

Nauka w klasie wojskowej umożliwia młodzieży pragnącej w przyszłości podjąć pracę w wojsku zapoznanie się z charakterem i specyfiką pracy w jednostce wojskowej oraz z zasadami obowiązującymi podczas naboru do szkół wojskowych. Wybrane zajęcia (elementy musztry indywidualnej i zespołowej, ceremoniał wojskowy, taktyka, topografia, sporty obronne, strzelectwo i inne) są organizowane między innymi w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie i innych jednostkach wojskowych. Nauka w klasie wojskowej umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym. Więcej o klasie wojskowej – patrz tutaj!

Klasa ogólna

Nauka w klasie ogólnokształcącej umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

Klasa medialna

Uczniowie klasy medialnej uczestniczą w warsztatach i wykładach dotyczących redagowania i formatowania tekstu, poznają tajniki pracy dziennikarskiej oraz specyfikę tego zawodu. Zgłębiają rolę mediów we współczesnym świecie oraz poszerzają umiejętności w zakresie wykorzystywania programów komputerowych. W ofercie między innymi: współpraca z lokalnymi mediami, gazetka szkolna, wolontariat, obsługa mediów społecznościowych i inne. Nauka w klasie medialnej umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego wraz z świadectwem maturalnym.

Czas nauki – 4 lata

Wymagane dokumenty

  • karta zgłoszenia do szkoły –pobierz!
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty;
  • orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeśli posiadasz;
  • trzy zdjęcia
  • podpisana umowa o kształcenie – dotyczy uczniów przyjętych do szkoły od 01 września 2022 roku.

____________________________________________________________________________________________

Od roku szkolnego 2022/2023 nowo przybyłych uczniów obowiązują poniższe opłaty:

  • jednorazowe wpisowe – 100 zł
  • miesięczna opłata za szkołę (czesne) – 100 zł
  • zakup umundurowania zgodnego ze wzorem określonym przez szkołę – dotyczy uczniów klasy wojskowej

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czerwonym paskiem, zwalnia ucznia z wpłaty jednorazowego wpisowego w wysokości 100 zł.

facebook-icon

________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji

tel. kom. +48 509 627 981
plo@fundacja-ece.edu.pl