liceum koszalin rekrutacja

KLASY WOJSKOWE i OGÓLNE

Więcej informacji o szkole – patrz tutaj!

WYKAZ DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

  • karta zgłoszenia do szkoły  –pobierz tutaj!
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
  • orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeśli posiadasz,
  • trzy zdjęcia,
  • podpisana umowa o kształcenie.

OPŁATY OD WRZEŚNIA 2022 r.

  • jednorazowe wpisowe – 100 zł
  • miesięczna opłata za szkołę (czesne) – 100 zł
  • zakup umundurowania zgodnego ze wzorem określonym przez szkołę – dotyczy uczniów klasy wojskowej

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czerwonym paskiem,
zwalnia ucznia z wpłaty jednorazowego wpisowego w wysokości 100 zł.

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na konto szkoły:
Santander Bank o/Koszalin nr 33 1090 2590 0000 0001 4272 8889

_____________________________________________________________________________________________

Więcej informacji

tel. kom. +48 509 627 981
plo@fundacja-ece.edu.pl