Aktualnie nie prowadzimy studiów podyplomowych

 O STUDIACH

studia podyplomoweStudia podyplomowe to forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Aby rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich. Każda uczelnia określa indywidualnie wymagania formalne. Po ich zakończeniu otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.