liceum koszalin rekrutacja

Sekretariat czynny:
Pn – Pt  8:00 – 15:00
Sprawy uczniowskie 11:30 – 14:30
plo@fundacja-ece.edu.pl
tel. 509 627 981

________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA 2024/2025

WYKAZ DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

 • Karta zgłoszenia – Pobierz tutaj!
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
 • orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeśli posiadasz
 • trzy zdjęcia
 • podpisana umowa o kształcenie

Dodatkowe warunki przyjęcia do klasy
Oddziału Przygotowania Wojskowego

 • ocena co najmniej bardzo dobra
  – wychowanie fizyczne
  – zachowanie
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

OPŁATY

 • jednorazowe wpisowe – 100 zł (wpłata w dniu podpisania umowy o kształcenie)
 • miesięczna opłata za szkołę – 100 zł /12 m-cy  (od 01.09.2024 r. – 150 zł/12 m-cy)
 • duplikat legitymacji szkolnej – 20 zł
 • kolejny maturalny egzamin poprawkowy – 100 zł

Konto szkoły:
Santander Bank o/Koszalin nr 33 1090 2590 0000 0001 4272 8889

WAŻNE DLA CIEBIE!

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
zwalnia z wpłaty jednorazowego wpisowego

________________________________________________________________________________________________

 TAK SIĘ UCZYMY