Organ prowadzący szkołę:
Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne, ul.T.Chałubińskiego 15
Prezes Zarządu Fundacji – Ryszard Modzelewski

Dyrektor szkoły – Janusz Burghardt
Wicedyrektor szkoły – Violetta Opozda
Sekretariat: tel. 516 195 778 lub 509 627 981
e-mail: plo@fundacja-ece.edu.pl

Szkoła kształci w 19. zawodach:

  • sprzedawca, ogrodnik, kucharz, cukiernik
  • piekarz, blacharz, dekarz, ślusarz, fryzjer
  • stolarz, krawiec, murarz-tynkarz
  • monter izolacji budowlanych, elektryk
  • elektromechanik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • przetwórca ryb
  • fotograf

Czas nauki – 3 lata

Informujemy, że od roku szkolnego 2022/2023 nie prowadzimy naboru do szkoły