Prowadzimy nabór na kursy:

  • Kurs na wychowawców wypoczynku – rozpoczęcie 21.05.2022 r. godz. 9.00
  • Kurs na kierowników wypoczynku – rozpoczęcie 21.05.2022 r. godz. 9.00
  • Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu – rozpoczęcie 25.05.2022 r. godz. 16.00

Informujemy, że rozpoczęcie kursu Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym zostało przesunięte z 04.05.2022 r. na 25.05.2022 r. godz. 16.00.

  • Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy – bezpłatnie

_______________________________________________________________________

Więcej informacji

tel. kom. +48 512 224 761
e-mail: jpalgan@fundacja-ece.edu.pl