30.04.2022 r.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

4 maja 2022 (środa)

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy) -hala sportowa

5 maja 2022 (czwartek)

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy) -hala sportowa

6 maja 2022 (piątek)

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy) -hala sportowa

9 maja 2022 (poniedziałek)

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony) -hala sportowa

10 maja 2022 (wtorek)

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony) -sala nr 9

18 maja 2022 (środa)

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony) -sala nr 9

________________________

28.04.2022 r.

DNI WOLNE OD NAUKI

W związku z organizacją i prowadzeniem egzaminów maturalnych dni 04, 05 i 06 maja br. dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych.

________________________

21.04.2022 r.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2021/2022 i nauki w  Liceum Ogólnokształcącym dla uczniów klasy programowo najwyższej odbędzie się 29.04.2022 r. o godz. 10.00.

________________________

19.02.2022 r.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie,
Dziennik elektroniczny umożliwia Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń może bezpłatnie:

 • sprawdzać oceny ucznia,
 • otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,
 • na bieżąco monitorować listy obecności,
 • korespondować z dowolnym nauczycielem,
 • odczytywać ogłoszenia szkolne,
 • sprawdzać plan lekcji,
 • przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
 • korzystać z pomocy technicznej.

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://rodzina.librus.pl wpisując podany przez szkołę login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter). Więcej informacji tel. 509 627 981