Wpłaty można dokonać na konto lub w kasie
Kasa czynna w godz. 09.00-14.00

Opłaty za szkołę: (dotyczy uczniów przyjętych do szkoły od roku szkolnego 2022/2023)

  • jednorazowe wpisowe 100 zł
  • czesne 100 zł/miesiąc

Inne opłaty:

  • duplikat legitymacji szkolnej -20 zł
  • duplikat świadectwa ukończenia szkoły -100 zł
  • egzamin maturalny poprawkowy -70 zł /przedmiot
  • egzamin zawodowy poprawkowy -70 zł/przedmiot
  • komplet umundurowania dla uczniów klas wojskowych wg cennika na dany rok szkolny

Dane adresowe:
Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
ul. Tytusa Chałubińskiego 15
75-581 Koszalin

Nr konta szkoły:
Santander Bank o/Koszalin
nr 33 1090 2590 0000 0001 4272 8889